Taryfy i cenniki

TARYFY

Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę MPWiK S.A. we Wrocławiu , która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 19 maja 2018 r.

>>TREŚĆ OGŁOSZONEJ DECYZJI<<

>> Sprawdź jak zidentyfikować w jakiej grupie odbiorców wody się znajdujesz <<

TARYFY

Taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 19 maja 2018 r.:

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ
L.p. Symbol Rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Od 19. 05. 2018 do 18. 05. 2019 Od 19. 05. 2019 do 18. 05. 2020 Od 19. 05. 2020 do 18. 05. 2021
Netto* Brutto** Netto* Brutto** Netto* Brutto**
stawka VAT: stawka VAT: stawka VAT:
8% 8% 8%
1 WGGZE Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z e-faktury – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 3,93 4,24 3,93 4,25 3,93 4,24
2 WGGZF Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z faktury tradycyjnej – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 4,85 5,23 4,85 5,24 4,85 5,23
3 WGGTE Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 8,37 9,04 8,37 9,04 8,37 9,04
4 WGGTF Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza
głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza
odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej
– cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 9,29 10,03 9,29 10,03 9,29 10,03
5 WGNBE Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 3,13 3,38 3,13 3,38 3,13 3,38
6 WGNBF Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 4,05 4,37 4,05 4,37 4,05 4,37
7 WGLZE Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z e-fakturv – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 2,04 2,20 2,04 2,20 2,04 2,21
8 WGLZF Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z faktury tradycyjnej – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 2,96 3,19 2,96 3,19 2,96 3,20
9 WGLTE Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 6,48 7,00 6,48 7,00 6,48 7,00
10 WGLTF Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 7,40 7,99 7,40 7,99 7,40 7,99
11 WPGZE Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 3,93 4,24 3,93 4,25 3,93 4,24
12 WPGZF Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 4,85 5,23 4,85 5,24 4,85 5,23
13 WPGTE Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 8,37 9,04 8,37 9,04 8,37 9,04
14 WPGTF Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 9,29 10,03 9,29 10,03 9,29 10,03
15 WPNBE Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 3,13 3,38 3,13 3,38 3,13 3,38
16 WPNBF Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 4,05 4,37 4,05 4,37 4,05 4,37
17 WPLZE Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 2,04 2,20 2,04 2,20 2,04 2,21
18 WPLZF Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 2,96 3,19 2,96 3,19 2,96 3,20
19 WPLTE Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 6,48 7,00 6,48 7,00 6,48 7,00
20 WPLTF Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej – cena wody (zł/m3) 4,78 5,16 5,00 5,40 5,20 5,62
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 7,40 7,99 7,40 7,99 7,40 7,99

*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

L.p. Symbol Rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Netto* Brutto** Netto* Brutto** Netto* Brutto**
stawka VAT: stawka VAT: stawka VAT:
8% 8% 8%
1 ŚGD Gospodarstwa domowe – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 5,51 5,95 5,60 6,05 5,72 6,18
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 2,67 2,89 2,67 2,88 2,67 2,89
2 ŚPO Pozostali odbiorcy – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 5,51 5,95 5,60 6,05 5,72 6,18
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) 2,67 2,89 2,67 2,88 2,67 2,89

*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf

CENNIKI

Usługi eksploatacji sieci

USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI

Tabela nr 1 – Usługi eksploatacji sieci

NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA CENA BRUTTO
Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci
Maksymalnie 2 zasuwy Usługa 390 zł
Każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu

Uwaga:

1) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

Usługa 16 zł
Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu w sieci wodociągowej – wydanie raportu z wynikiem pomiaru

Uwaga:

1) W cenę usługi wliczony jest pomiar max do dwóch hydrantów, zlokalizowanych w pobliżu siebie. Każdy kolejny pomiar jest wykonywany odpłatnie wg powyższej stawki.

2) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

3) Usługa wykonywana jest na hydrantach stanowiących własność MPWiK S.A

Usługa 288 zł
Diagnostyka sieci wodociągowej

Uwaga:

1) Przy usłudze poza granicami miasta do ceny należy doliczyć koszt dojazdu 4,90 zł/km

2) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

3) W zależności od potrzeb usługa składa się z: rozłożenia logerów akustycznych, korelacji, trasowania przebiegu sieci, osłuchu przy pomocy geofonu oraz diagnostycznego pomiaru ciśnienia

Godz. 258 zł
Czyszczenie kanalizacji urządzeniem typu „Mini Skorpion” wraz z zagospodarowaniem odpadów

Uwaga:

1) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

Godz. 336 zł

Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną z odsysaniem osadu urządzeniem typu Combi wraz z zagospodarowaniem odpadów

Uwaga:

1)  Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

Godz. 555 zł
Czyszczenie mechaniczne kanalizacji, wycinanie korzeni itp.

Uwaga:

1) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

Godz. 306 zł
Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej

Pierwsza inspekcja odbiorowa TV nowo wybudowanych sieci jest wykonywana nieodpłatnie.

Uwaga:

1) Sieć kanalizacyjna zgłoszona do Inspekcji TV powinna być odpowiednio przygotowana poprzez wyczyszczenie.

2) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

O długości sieci do 50 m Szt. 1066 zł
O długości sieci powyżej 50 m za każdy następny rozpoczęty 1 m mb 21 zł
Inspekcja TV przyłącza kanalizacyjnego średnicy do 250 mm wraz z czyszczeniem urządzeniem typu „Mini Skorpion”

Uwaga:

Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

O długości do 5 m Szt. 715 zł
O długości powyżej 5 m za każdy następny rozpoczęty 1m mb 47 zł
Usługi serwisowe na infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej np.: wstawienie trójnika / naprawa uszkodzonego wodociągu / naprawa zasuwy połączeniowej / naprawa hydrantu/naprawa uszkodzonego kanału/naprawa uszkodzonego przyłącza kanalizacyjnego
Robocizna brygady Godz. 371 zł
Praca sprzętu (koparka lub koparka+wywrotka) Godz. 247 zł
Uwaga:

1) Do powyższych kosztów doliczone zostaną: materiały, zajęcie pasa drogowego, badanie zagęszczenia gruntu, odtworzenie nawierzchni, koszt zabezpieczenia miejsca realizowanych prac.

2) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

Kontrola przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu dymotwórczego
Kontrola w granicach miasta Godz. 283 zł
Kontrola poza granicami miasta

Uwaga:

1) Przy usłudze poza granicami miasta do ceny należy doliczyć koszt dojazdu 4,90 zł/km

2) Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł

Godz. 413 zł
Koszt wizyty u Klienta celem wykonania zleconej usługi, w przypadku braku możliwości realizacji zlecenia z przyczyn zależnych od Klienta

 

Opłata-pokrycie kosztów 150 zł

UWAGI

Pozycje, dla których jednostką miary jest godzina liczone są wg klucza – każde rozpoczęcie pierwszej godziny prac rozliczane jest, jako pełna godzina. Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 10 minutowych. W przypadku jednostki „doba” lub „zmiana” opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą jednostkę.

Informujemy, że MPWiK S.A. nie świadczy usług wykonawstwa przyłączy kanalizacyjnych.

Cenniki usług MPWiK

Cennik usług MPWiK S.A.

Cennik usług laboratoryjnych MPWiK obowiązujący od 12.11.2019 r.

Ptzyłączenie do sieci

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

Tabela nr 2 – Usługi przyłączania do sieci

MPWiK S.A. wydaje zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków oraz uzgadnia projekty budowlane i wykonawcze sieci oraz budowlane przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych bez pobierania odrębnego wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem opłat.
MPWiK S.A. dokonuje przeglądu technicznego przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych bez pobierania odrębnego wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem opłat. W zakres usługi wchodzi jedna wizyta celem dokonania przeglądu technicznego oraz jedna wizyta celem stwierdzenia usunięcia ewentualnych niezgodności stwierdzonych przy przeglądzie technicznym.
Usługi przyłączania do sieci – Budowa przyłącza – usługa zlecona MPWiK
Nazwa usługi
Jednostka Cena brutto
Techniczne przyłączenie do sieci wodociągowej wraz z ułożeniem przyłącza wodociągowego Opłata ryczałtowa  
Ø32 – Ø63  szt. 2 888 zł
Ø80 i więcej
Kalkulacja indywidualna
W zakres usług  wchodzą:
a. Ułożenie przyłącza w wykopie przygotowanym przez Klienta
b. Złączenie przyłącza z wodociągiem miejskim (nieodpłatnie)
c. Zabudowa zestawu wodomierzowego i montaż wodomierza, oplombowanie wodomierza
d. Wydanie zaświadczenia końcowego o złączeniu instalacji wodociągowej budynku z siecią miejską
Uwaga:
1) Powyższe ceny zawierają koszty materiałów, z wyłączeniem budowy studni wodomierzowej – jeśli występuje.
2) Standardowy wykop konieczny do ułożenia przyłącza wodociągowego o głębokości do 1,6 m i szerokości do 0,90 m.
3) Maksymalna długość przyłącza objęta powyższą ceną – 15 m.
Przyłącza o większej długości kalkulowane są wg klucza:
– Odcinek do 15 m – wg cennika
– Każdy następny metr – 1m x 100 zł netto
MPWiK S.A. NIE WYKONUJE BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
Kalkulacja indywidualna
Usługi przyłączania do sieci – Budowa przyłącza – usługa zlecona firmie zewnętrznej
Budowa przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

Wykonawstwo zlecone przez Klienta firmie zewnętrznej. Materiały, robocizna i organizacja prac w gestii Klienta.

Złączenie przyłącza wybudowanego przez Klienta bezpośrednio z siecią:

1.             Nawiercenie sieci wodociągowej przez służby MPWiK – nieodpłatnie

2.             Nadzór przez MPWiK nad wstawianym trójnikiem na sieci wod-kan, wstawianym króćcem zabudowywaną studnią na sieci kanalizacyjnej – nieodpłatnie.

Uwaga:

1)            Powyższe usługi wykonywane są wyłącznie przez MPWiK S.A. lub pod nadzorem MPWiK S.A.

2)            Uwaga: Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywany jest przez służby MPWiK S.A. nieodpłatnie

Uwaga:

1)           Usługa Przeglądu technicznego przyłącza wodociągowego połączona jest z bezpłatnym montażem wodomierza głównego

2)           Usługa Przeglądu technicznego wykonywana jest na przyłączu przygotowanym do odbioru, w stanie gotowym i odkrytym.

3)           Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 150 zł.

UWAGI

Pozycje, dla których jednostką miary jest godzina liczone są wg klucza – każde rozpoczęcie pierwszej godziny prac rozliczane jest, jako pełna godzina. Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 10 minutowych. W przypadku jednostki „doba” lub „zmiana” opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą jednostkę.

Informujemy, że MPWiK S.A. nie świadczy usług wykonawstwa przyłączy kanalizacyjnych.

Cenniki usług MPWiK

Cennik usług MPWiK S.A.

Cennik usług laboratoryjnych MPWiK obowiązujący od 12.11.2019 r.

Usługi pozostałe

USŁUGI POZOSTAŁE

Tabela nr 3 – Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody

Pozycja cennika Jednostka Cena brutto
Odcięcie dostaw wody wynikające z zadłużenia Klienta 0 zł
Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności Usługa 339 zł
Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Klienta (na czas nie dłuższy niż 3 lata) 

W zakres usługi wchodzą:

a. Zamknięcie i otwarcie zasuwy połączeniowej
b. Demontaż i ponowny montaż wodomierza głównego
c. Utrzymanie nieeksploatowanej infrastruktury

Usługa 270 zł

Opłaty związane z samowolnymi działaniami Klienta łamiącymi postanowienia Ustawy
lub umowy pomiędzy MPWiK S.A. a Klientem

Pozycja cennika Jednostka Cena brutto
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta
Uwaga:
1) Ceny zawierają koszty robocizny, nowego wodomierza lub naprawy i ponownej legalizacji uszkodzonego wodomierza. Wybór opcji usługi – wymiana wodomierza na nowy lub naprawa zależny jest od stopnia zniszczenia wymienianego wodomierza
Wodomierz domowy Ø 15-20 mm – naprawa i legalizacja
Wodomierz domowy Ø 15-20 mm – wymiana na nowy
szt.
szt.
248 zł
373 zł
Wodomierz domowy Ø 25-32 mm – naprawa i legalizacja
Wodomierz domowy Ø 25-32 mm – wymiana na nowy
szt.
szt.
376 zł
849 zł
Wodomierz domowy Ø 40 mm – naprawa i legalizacja
Wodomierz domowy Ø 40 mm – wymiana na nowy
szt.
szt.
400 zł
1 159 zł
Wodomierz przemysłowy Ø 50 mm – naprawa i legalizacja
Wodomierz przemysłowy Ø 50 mm – wymiana na nowy
szt.
szt.
786 zł
1 830 zł
Wodomierz przemysłowy Ø 80 – naprawa i legalizacja
Wodomierz przemysłowy Ø 80 – wymiana na nowy
szt.
szt.
786 zł
2 823 zł
Wodomierz przemysłowy Ø 100 – naprawa i legalizacja
Wodomierz przemysłowy Ø 100 – wymiana na nowy
szt.
szt.
786 zł
3 390 zł
Wodomierz przemysłowy Ø 150 – naprawa i legalizacja
Wodomierz przemysłowy Ø 150 – wymiana na nowy
 szt.
szt.
977 zł
7 391 zł
Wymiana  nakładki  do   odczytów  zdalnych  z  powodu  jej  uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia szt. 240 zł

Usługi związane z obsługą infrastruktury Klienta

Pozycja cennika Jednostka Cena brutto
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – wydanie raportu z oceny, montaż wodomierza w gestii Klienta
Uwaga:
1) Pierwsze oplombowanie wodomierza – GRATIS.
Usługa 148 zł
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – wydanie
raportu z oceny, montaż wodomierza w gestii Klienta – przy e-mailowym potwierdzeniu wykonania prac przez Klienta
Uwaga:
1) Pierwsze oplombowanie wodomierza – GRATIS.
Usługa 110,70 zł
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – wydanie
raportu z oceny, montaż wodomierza w gestii Klienta – przy potwierdzeniu przez Klienta wykonania prac za pośrednictwem eBOKa oraz korzystaniu przez Klienta z eFaktury
Uwaga:
1) Pierwsze oplombowanie wodomierza – GRATIS.
Usługa 98,40 zł
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) wraz z kontrolą i montażem wodomierza.
Uwaga:
1) Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, pierwsze oplombowanie i założenie nakładki do odczytów zdalnych.
Przygotowanie podejścia do montażu  wodomierza odliczającego jest obowiązkiem Klienta.
Usługa 193 zł
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) wraz z kontrolą i montażem wodomierza – przy e-mailowym potwierdzeniu wykonania prac przez Klienta.
Uwaga:
1) Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, pierwsze oplombowanie i założenie nakładki do odczytów zdalnych.
Przygotowanie podejścia do montażu  wodomierza odliczającego jest obowiązkiem Klienta.
Usługa 156,21 zł
Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) wraz z kontrolą i montażem wodomierza – przy potwierdzeniu przez Klienta wykonania prac za pośrednictwem eBOKa oraz korzystaniu przez Klienta z eFaktury.
Uwaga:
1) Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, pierwsze oplombowanie i założenie nakładki do odczytów zdalnych.
Przygotowanie podejścia do montażu  wodomierza odliczającego jest obowiązkiem Klienta.
Usługa 143,91 zł
Ponowne oplombowanie wodomierza „odliczającego”, wodomierza montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – montażu/wymiany wodomierza dokonuje Klient

Uwagi:
a) Pozycja dotyczy wyłącznie wodomierzy znajdujących się w systemie rozliczeń MPWiK.
b) Usługa obejmuje montaż nakładki do odczytów zdalnych.

Usługa 86 zł
Wymiana wodomierza odliczającego na cele podlewania ogrodu zamontowanego na instalacji wewnętrznej Klienta.
Uwaga:
1) Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, pierwsze oplombowanie i założenie nakładki do odczytów zdalnych. Przygotowanie miejsca montażu wodomierza jest obowiązkiem Klienta.
Usługa 141 zł
Wydanie warunków przeniesienia wodomierza głównego na życzenie klienta.
Usługa obejmuje:
a) przygotowanie i analiza dokumentacji
b) pierwsza wizyta – określenie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego
c) druga wizyta – odbiór wykonanych prac, przy pozytywnym odbiorze oplombownie wodomierza.
Uwaga:
Każda dodatkowa wizyta wynikająca z nieprawidłowo wykonanych prac jest płatna jako nieuzasadniony wyjazd pracownika MPWiK – koszt w wysokości 150 zł.
Usługa 482 zł
Określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej na maksymalnie 4 wodomierze główne.
Usługa obejmuje:
a) przygotowanie i analiza dokumentacji,
b) pierwsza wizyta – określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej na maksymalnie 4 wodomierze główne.
c) druga wizyta – odbiór wykonanych prac,
d) trzecia wizyta – montaż i oplombowanie wodomierzy głównych.
Uwaga:
Każda dodatkowa wizyta wynikająca z nieprawidłowo wykonanych prac jest płatna jako nieuzasadniony wyjazd pracownika MPWiK – koszt w wysokości 150 zł.
Usługa 300 zł
Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu w celu wykonania prac montażowych na postawie wydanych warunków Usługa 390 zł
Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie Klienta Usługa 102 zł
Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza Usługa 225 zł
Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza)
Uwaga:
1) Cena zawiera koszty robocizny i ekspertyzy wodomierza.
 Ø15-20 szt. 380 zł
 Ø25-40  szt. 475 zł
 Ø50;80;100  szt. 619 zł
 Ø150  szt. 792 zł
Wydanie warunków technicznych odwodnienia placu budowy do kanalizacji wraz z kontrolą  szt. 284 zł
Wymiana wodomierza na zlecenie Klienta
Obowiązują ceny takie jak dla usługi wymiany wodomierza na nowy oraz stawki naprawy uszkodzonego
Uwaga:
1) Ceny zawierają koszty robocizny, nowego wodomierza lub naprawy i ponownej legalizacji uszkodzonego wodomierza, a także oplombowanie wodomierza. Wybór opcji usługi – wymiana wodomierza na nowy lub naprawa, zależny jest od stopnia zniszczenia wymienianego wodomierza
Wymiana zaworów przy wodomierzu
Uwaga:
cena zawiera koszty robocizny i 1 zaworu.
 Wodomierz domowy Ø 15-20 mm kpl. 298 zł
 Wodomierz domowy Ø 25 mm kpl. 304 zł
 Wodomierz domowy Ø 32 mm kpl. 312 zł
 Wodomierz domowy Ø 40 mm kpl. 321 zł
Wymiana zaworów przy wodomierzu
Uwaga:
1) Cena zawiera koszty robocizny i 2 sztuk zaworów.
 Wodomierz domowy Ø 15-20 mm kpl. 306 zł
 Wodomierz domowy Ø 25 mm kpl. 319 zł
 Wodomierz domowy Ø 32 mm kpl. 335 zł
 Wodomierz domowy Ø 40 mm kpl. 353 zł
Usługa odpłatnego rozliczenia dostaw wody lub/i odbioru ścieków do budynków wielolokalowych lub na terenach przemysłowych
Ocena techniczna instalacji wodociągowej, wodomierzy lokalowych stanowiących własność Klienta nieoplombowanych przez MPWiK S.A., związana z przyjęciem budynku do rozliczeń dostawy usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Usługa obejmuje:
a) kontrolę wodomierzy lokalowych
b) wydanie raportu z oceny (jeden dla całego obiektu)

Uwagi:

Każda dodatkowa wizyta wynikająca z nieprawidłowo zamontowanego wodomierza lokalowego jest płatna jako nieuzasadniony wyjazd pracownika MPWiK – koszt w wysokości 150 zł.

 Za 1 wodomierz lokalowy szt. 12 zł
Każdorazowy odczyt wodomierza odliczającego w przypadkach innych niż ocena techniczna instalacji wodociągowej, wodomierzy lokalowych stanowiących własność Klienta nieoplombowanych przez MPWiK S.A., związana z przyjęciem budynku do rozliczeń dostawy usług wodociągowo – kanalizacyjnych.  szt. 10 zł
 Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej  Usługa 305 zł
 Dostawa wody pitnej beczkowozem o pojemności 5 m3
 Dostawa w granicach miasta Usługa 237 zł
 Dostawa do 10 km poza granice miasta Usługa 335 zł
 Za każde 10 min postoju samochodu przy rozładunku powyżej 60 min
Uwaga :
1) Dostawa jednokrotna wraz z godzinnym postojem u Klienta w celu rozładunku.
10 min. 21 zł
Pozycja cennika Jednostka Cena
brutto
Przyjęcie odpadów z separatorów tłuszczy w oczyszczalni na Janówku kod 19 08 09 1 Mg 351 zł
Przyjęcie odpadów z czyszczenia kanalizacji na składowisko na Janówku kod 19 08 99 lub 20 03 06 1 Mg 129,60 zł
Przyjęcie nieczystości ciekłych – bytowych z wozów asenizacyjnych na zlewnie nieczystości,
ChZT <= 5000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5
1 m3 7,82 zł
Przyjęcie nieczystości innych niż bytowe z wozów asenizacyjnych na zlewnie nieczystości
ChZT <= 5000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5  1 m3 10 zł
5 000< ChZT <= 15 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5 1 m3 12 zł
15 000< ChZT <= 25 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5 1 m3 27 zł
25 000< ChZT <= 100 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5 1 m3 43 zł
ChZT > 100 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5  1 m3  Kalkulacja indywidualna
Udostępnienie stacji zlewnej w dni robocze w godzinach innych niż określone w umowie.
Za przyjęte ścieki zostanie także naliczona opłata zgodna z pozycją przyjęcie odpadów z czyszczenia kanalizacji na składowisko na Janówku kod 19 08 99 lub 20 03 06 lub przyjęcie nieczystości ciekłych – bytowych z wozów
asenizacyjnych na zlewnie nieczystości, ChZT <= 5000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5
 godz. 108 zł
Udostępnienie stacji zlewnej w dni wolne i święta.
Za przyjęte ścieki zostanie także naliczona opłata zgodna z pozycją przyjęcie odpadów z czyszczenia kanalizacji na składowisko na Janówku kod 19 08 99 lub 20 03 06 lub przyjęcie nieczystości ciekłych – bytowych z wozów
asenizacyjnych na zlewnie nieczystości, ChZT <= 5000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5
godz. 173 zł
Sprzedaż osadu czynnego 1 m3 26 zł
Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem
Kaucja zwrotna w wysokości 2800 zł.
Uwaga:
1) Niezależnie od dzierżawy stojaka Klient wnosi opłaty za pobraną wodę na podstawie zawartej umowy.
Dowóz, montaż i prace instalacyjne 1 szt. 493 zł
Opłata dzierżawna
Do tygodnia  tydzień 10 zł
Do miesiąca miesiąc 41 zł
Do kwartału kwartał 122 zł
Dostawa wody hydrantem Pozostali odbiorcy
Niestandardowa usługa dostawy wody (Napełnianie zbiorników)  godz. 193 zł
Każde 10 min powyżej 1 godziny
Koszt zużytej wody wg taryfy w Kategorii „Pozostali odbiorcy”
 10 min. 32 zł
Montaż wylewki z wodomierzem  godz. 180 zł
Za każde rozpoczęte 30 min powyżej 1 godz.  30 min. 87 zł
Dzierżawa punktu pomiarowego odwodnienia placu budowy wraz z wodomierzem
Dowóz, montaż i demontaż punktu pomiarowego  Usługa 461 zł
Opłata za dzierżawę (miesięczna) Usługa 34 zł
Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 1m3 1,59 zł

 

Średnioroczna wielkość opadów atmosferycznych na terenie Gminy Wrocław pozyskiwana każdorazowo z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

Okres do średniej 2003-2012 2004-2013 2005-2014 2007-2016 2008-2017
Wielkość (m³/m²) 0,5523 0,5753 0,5879 0,5703 0,5726
Data obowiązywania 01.03.2014–28.02.2015 01.03.2015–29.02.2016 01.03.2016-28.02.2017 01.03.2018-28.02.2019 01.03.2019-29.02.2020

 

UWAGI

Pozycje, dla których jednostką miary jest godzina liczone są wg klucza – każde rozpoczęcie pierwszej godziny prac rozliczane jest, jako pełna godzina. Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 10 minutowych. W przypadku jednostki „doba” lub „zmiana” opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą jednostkę.

Cenniki usług MPWiK

Cennik usług MPWiK S.A.

Cennik usług laboratoryjnych MPWiK obowiązujący od 12.11.2019 r.

Usługi laboratoryjne

CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH

CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH
Pobór próbki : woda – cena brutto: 74 zł
ścieki – cena brutto: 74 zł
Udostępnienie wyników badań wody przeznaczonej do spożycia z najbliższego rejonu zasilania
– cena brutto: 52 zł
PARAMETR /WSKAŹNIK NORMA/ DOKUMENT METODA BADAŃ Matryca/ zakres N/Z* CENA brutto (w zł )
Mętność PN-EN ISO 7027-

1:2016-09

nefelometryczna W/ (0,3-40) NTU Z 12
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 spektrometryczna W/ (2-100) mg/l Pt Z 25
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 potencjometryczna W,Ś/ (2,0-10,0)

pH

Z 15
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C PN-EN 27888:1999 konduktometryczna W/ (5-2770) µS/

cm

Z 15
Twardość ogólna PN-ISO 6059:1999 miareczkowa W/ (5-500) mg/l Z 23
Wapń PN-ISO 6058:1999 miareczkowa W/ (2,0-120)

mg/l

Z 23
Magnez PN-C-04554-4:1999

zał. A

obliczeniowa W/ (4,0- 120)

mg/l

Z 15
Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 spektrofotometryczna W/(0,05-1,0)

mg/l

Z 25
Azot amonowy PB17 wyd.1.2 z dnia 26.02.2016 spektrofotometryczna Ś/(0,5-80)mg/l N 30
Azotyny PN-EN 26777:1999 spektrofotometryczna W/ (0,005-0,80)

mg/l

Z 25
Azotany PN-EN ISO 10304-

1:2009+AC:2012

chromatografia jonowa W/ (0,50-50)

mg/l

Z 28
Chlorki PN-EN ISO 10304-

1:2009+AC:2012

chromatografia jonowa W /(5,0-250)

mg/l Ś/(10-1000)

mg/l

Z 28
Fluorki PN-EN ISO 10304-

1:2009+AC:2012

chromatografia jonowa W/(0,10-1,5)

mg/l

Z 28
Siarczany PN-EN ISO 10304-

1:2009+AC:2012

chromatografia jonowa W /(5,0-250)

mg/l Ś/(10-1000)

mg/l

Z 28
Fosfor ogólny PB28 metoda równoważna z PN-EN ISO 6878:2006 spektrofotometryczna W,Ś /(0,05-25)

mg/l

N 50
Mangan PB23 oparta na PN-

ISO 8288:2002

absorpcyjna spektrometria atomowa FAAS W/ (10-500)

µg/l

Z 30
Żelazo ogólne PB23 oparta na PN-

ISO 8288:2002

absorpcyjna spektrometria atomowa FAAS W/ (20-500)

µg/l

Z 30
Chlor ogólny PN-EN ISO 7393-

2:2018-04

spektrofotometryczna W/ (0,04-1,0)

mg/l

Z 25
Chlor wolny PN-EN ISO 7393-

2:2018-04

spektrofotometryczna W/ (0,04-1,0)

mg/l

N 25
Chlor związany PN-EN ISO 7393-

2:2018-04

obliczeniowa W/ (0,04-1,0)

mg/l

N 15
Dwutlenek chloru PB35 wyd.1.2 z dnia 26.02.2016 spektrofotometryczna W/ (0,06-1,0)

mg/l

N 25
CHZT-Cr PN-ISO 15705:2005 spektrofotometryczna Ś / (13-10000)

mg/l

N 50
Ogólny węgiel organiczny PN-EN 1484:1999 wysokotemperaturowa, detekcja w IR W/ (0,5-20)

mg/l

Z 40
Dwutlenek węgla wolny PB10 oparta na PN-C-

04547-01:1974

miareczkowa W N 20
Dwutlenek węgla agresywny PB10 oparta na PN-C-

04547-03:1974

obliczeniowa W N 15
Zasadowość ogólna PN-EN ISO 9963-

1:2001/Ap1:2004

miareczkowa W/( 0,4-10)

mmol/l

Z 23
Trichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 chromatografia gazowa W/ (2-100) µg/l Z 30
Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 chromatografia gazowa W/ (2-100) µg/l Z 30
Dibromochlorometan PN-EN ISO 10301:2002 chromatografia gazowa W/ (2-100) µg/l Z 30
Tribromometan PN-EN ISO 10301:2002 chromatografia gazowa W/ (2-100) µg/l Z 30
suma THM PN-EN ISO 10301:2002 obliczeniowa W/ (2-100) µg/l Z 15
Chloryny PN-EN ISO 10304-

4:2002

chromatografia jonowa W/ (0,05-1,0)

mg/l

Z 30
Chlorany PN-EN ISO 10304-

4:2002

chromatografia jonowa W/ (0,05-1,0)

mg/l

Z 30
suma chloryny i chlorany PN-EN ISO 10304-

4:2002

obliczeniowa W/ (0,05-1,0)

mg/l

Z 15
Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 chromatografia jonowa W/ (5,0-100)

mg/l

Z 30
Chrom ogólny PN-EN ISO 17294-

2:2016-11

absorpcyjna spektrometria atomowa ICP MS W/(1,0-50) µg/l  

Z

 

50

PN-ISO 1233:2000 absorpcyjna spektrometria atomowa FAAS Ś/(0,5-2,0) mg/l N 30
Cynk PN-ISO 8288:2002 absorpcyjna spektrometria atomowa FAAS W; Ś/ (0,05-2)

mg/l

N 30
Glin PN-EN ISO 17294-

2:2016-11

absorpcyjna spektrometria atomowa ICP MS W/(10-200) µg/l Z 50
Kadm PN-EN ISO 17294-

2:2016-11

absorpcyjna spektrometria atomowa ICP MS W/(0,1-5,0) µg/l Z 50
PN-ISO 8288:2002 absorpcyjna spektrometria atomowa FAAS Ś/ (0,02-1,5)

mg/l

N 30
Nikiel PN-EN ISO 17294-

2:2016-11

absorpcyjna spektrometria atomowa ICP MS W/(2,0-40) µg/l Z 50
PN-ISO 8288:2002 absorpcyjna spektrometria atomowa FAAS Ś/ (0,1-2,0)mg/l N 30
Miedź PN-EN ISO 17294-

2:2016-11

absorpcyjna spektrometria atomowa ICP MS W/(100-2000)

µg/l

Z 50
PN-ISO 8288:2002 absorpcyjna spektrometria atomowa FAAS Ś/ (0,05-2,0)

mg/l

N 30
Ołów PN-EN ISO 15586:2005 absorpcyjna spektrometria atomowa GFAAS W/(3,0-20,0)

µg/l

Z 60
PN-ISO 8288:2002 absorpcyjna spektrometria atomowa FAAS Ś/ (0,2-2,0)mg/l N 30
Rtęć PB03 wyd.1.2 z dnia 26.02.2016 absorpcyjna spektrometria atomowa CV-AAS W/(0,1-1,0) µg/l Z 70
Smak PB38 wyd.1.2 z dnia 05.09.2018 oparta na

PN-EN 1622:2006

ilościowa pełna, parzysta, wybór niewymuszony W/( 1-32) TFN Z 25
Zapach PB38 wyd.1.2 z dnia 05.09.2018 oparta na

PN-EN 1622:2006

ilościowa pełna, parzysta, wybór niewymuszony W/ (1-32) TON Z 25
Temperatura PN-77/C-04584 W, Ś/ (0-60)°C N 8
Tlen rozpuszczony PN-EN 25813:1997 miareczkowa W/(0,5-20)mg/l

O2

N 20
BZT5 PN-EN 1899-2:2002 miareczkowa W/(0,5-6)mg/l

O2

N 30
Zawiesina ogólna PN-EN 872:2007

+Ap1:2007

grawimetryczna W, Ś/(5-1000)

mg/l

N 40
przygotowanie próbki – mineralizacja PN-EN ISO 15587-

2:2005

Ś 50
Indeks oleju mineralnego PN-EN ISO 9377-

2:2003

chromatografia gazowa W, Ś/ (0,1-50)

mg/l

N 160
Lotne kwasy tłuszczowe

(LKT)

PB36 wyd.1.2 z dnia 26.02.2016 spektrofotometryczna Ś /(50-2500)

mg/l

N 50
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym PN-86/C-04573/01 wagowa W, Ś / (0,5-10)

mg/l

N 110
Sucha pozostałość PN-78/C-04541 wagowa Ś /(5-2000)

mg/l

N 30
Absorbancja UV PN-84/C-04572 spektrofotometryczna W N 10
Ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 22°C PN-EN ISO 6222:2004 metoda płytkowa, posiew wgłębny W Z 25
Ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 36°C PN-EN ISO 6222:2004 metoda płytkowa, posiew wgłębny W Z 23
Liczba enterokoków PN-EN ISO 7899-

2:2004

filtracja membranowa W Z 44
Liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) PN-EN ISO 14189:2016-10 filtracja membranowa W Z 50
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-

1:2014-12+A1:2017-

04

filtracja membranowa W Z 50
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-

1:2014-12+A1:2017-

04

filtracja membranowa W Z 50

Objaśnienia:

matryca: W – woda, Ś – ścieki
Z – metoda zatwierdzona przez PPIS we Wrocławiu
N – metoda niezatwierdzona

Dokumenty

Wniosek o wykonanie usługi odpłatnej badania laboratoryjnego

Instrukcja pobierania próbek wody

Kryteria przyjmowania próbek

Posiadamy zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykonujemy również rozszerzone badania jakości wody i ścieków z indywidualną wyceną, po ustaleniu zakresu pomiarów i liczby prób.

UWAGI

Usługi laboratoryjne zlecone przed datą 12.11.2019 r. będą fakturowane wg cen z Cennika Usług z dnia 01.03.2018 r.

Cenniki usług MPWiK

 

Cennik usług laboratoryjnych MPWiK obowiązujący od 12.11.2019 r.

Cennik usług MPWiK S.A.

Zamknij

UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Zamknij

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Tak Nie
Telefon ikona Koperta ikona Email ikona
Zaktualizuj swoje dane kontaktowe
Uzupełnij formularz